U bevindt zich hier: Home > Archief 2014

Archief 2014

Spelregelcafé '14: TAVERDO heeft 2 scheidsrechters niveau 2

Jongstleden 30 november zijn Willem Braam en Remy Menting aanwezig geweest bij het Spelregelcafé 2014 in Utrecht, waar een workshop voor het behalen van het certificaat 'Scheidsrechter 2' (SR2) werd bijgewoond. Alle arbitragecoördinatoren (AC’s) van verenigingen waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Omdat Willem als bestuurslid van TAVERDO het arbitragecoördinatorschap in zijn takenpakket heeft, mocht hij op speciaal verzoek ook deelnemen.

Gepubliceerd op 17-12-2014                            +   Lees meer

Clinic SLIMMER op herhaling

Het is al weer twee weken geleden dat een afvaardiging van de deelnemers aan het project SLIMMER voor een clinic bij TAVERDO was. Ook vorig jaar was dat het geval: tafeltennis is immers een prima, laagdrempelige sport om wat aan beweging te doen en daardoor de kans op diabetes te verkleinen. Na een sparringsessie met TAVERDO-leden kon de pret niet op tijdens het bekende “rondje om de tafel” (zie foto). Voor herhaling vatbaar...

Gepubliceerd op 17-12-2014

Data training in 2015

Inmiddels zijn twee trainingen achter de rug, die door de deelnemers als bijzonder positief zijn ervaren. Overigens ook door trainer Edwin Rensen, getuige het feit dat hij recent lid werd van TAVERDO. Van harte welkom Edwin, en bedankt voor je inzet, nu als TAVERDO-lid! De trainingsdata voor 2015 zijn ook vastgesteld; zie hieronder, telkens van 18.30 – 19.45 uur, te weten:


Gepubliceerd op 11-12-2014                            +   Lees meer

Ontwerp het TAVERDO-logo!

Op diverse fronten timmert TAVERDO momenteel aan de weg, ook met een frisse, meer moderne uitstraling. Binnenkort wordt, met hulp van Daphne Menting, de website in een modern jasje gestoken. En natuurlijk hoort daar ook een herkenbaar logo bij. Maar ook TAVERDO-leden kunnen hun creativiteit kwijt en een logo voor TAVERDO ontwikkelen! De eisen, waaraan het logo moet voldoen, zijn:


Gepubliceerd op 23-11-2014                            +   Lees meer

Clinic SLIMMER geprolongeerd

Na overleg met Monique Bazuin (sportcoach Senioren van Sportservice Doetinchem) zal ook dit jaar een clinic worden gegeven aan deelnemers van het project SLIMMER, begeleid door fysiotherapeute Anne Wilbrink. Dit project is opgezet voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2, die door meer beweging en gezonder eten de kans op diabetes verkleinen. Diverse deelnemers hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een kennismaking met tafeltennis. Zij zullen op 4 december a.s. deelnemen aan een speelse en gezellige clinic bij TAVERDO.

Gepubliceerd op 03-11-2014

Training door Edwin Rensen

Met name vanuit nieuwe leden werd met enige regelmaat de behoefte aan training gehoord; een aantal andere TAVERDO-leden bleek hier echter totaal geen belangstelling voor te hebben. Het bestuur heeft het onderwerp training al enige tijd als aandachtspunt op de agenda staan en heeft besloten te proberen een trainer te benaderen om TAVERDO-leden gedurende een periode aan trainingsavonden “te laten ruiken”. Daardoor zal de behoefte aan training bij meerdere, zo niet alle, leden toenemen en het spelplezier en de prestatie worden verhoogd, zo is de overtuiging.

Gepubliceerd op 03-11-2014                            +   Lees meer

Driemaal is scheepsrecht!

In wel heel korte tijd kan nu al het derde TAVERDO-lid gefeliciteerd worden, want ook Willem Braam mag zich de trotse bezitter van een spelregelbewijs noemen. Willem, proficiat! Met drie SR1’s binnen TAVERDO, die we bewust even in het zonnetje hebben gezet, kunnen de overige TAVERDO-leden natuurlijk niet achterblijven... Succes allemaal!Gepubliceerd op 25-10-2014

Spelregelbewijs voor Dico Dam

Ook Dico Dam mag zich vanaf nu SR1 (scheidsrechter 1) noemen: meldde hij vorige week nog dat hij zich zou gaan verdiepen in de spelregelmaterie... binnen een week heeft hij zijn spelregelbewijs gehaald! Gefeliciteerd Dico! Wij wachten met spanning op de volgende...
Gepubliceerd op 20-10-2014

Eerste spelregelbewijs voor TAVERDO-speler een feit!

Op 10 juni dit jaar maakten we al melding van benoeming van Remy Menting tot arbitragecoördinator, een functie die door de NTTB is ingesteld om spelregelkennis bij de leden te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle competitieleden en deelnemers aan toernooien minimaal hun spelregelbewijs halen (op termijn zeer waarschijnlijk verplicht). Inmiddels heeft Remy Menting het goede voorbeeld gegeven en recent zijn spelregelbewijs behaald. Wie volgt? Proficiat Remy, en we hebben begrepen: je gaat door voor SR2.

Gepubliceerd op 13-10-2014

Geen trainingsmogelijkheden op maandag 27 oktober a.s.

In verband met geplande competitiewedstrijden en een wijziging in het rooster van de recreanten-competitie worden op maandag 27 oktober a.s. bij TAVERDO maar liefst vijf competitiewedstrijden gespeeld. Een gezellige drukte dus in de accommodatie en een mogelijkheid om veel TAVERDO-leden aan te moedigen, maar dit houdt tevens in: geen trainingsmogelijkheden op die avond.


Gepubliceerd op 05-10-2014

TAVERDO verwelkomt nieuw lid

Nèt voor de zomervakantie kwamen we Norik Manukian voor het eerst in de trainingsaccommodatie van TAVERDO tegen en ook na de vakantieperiode was hij weer present: enthousiast en fanatiek trainend, met de intentie om op termijn wellicht competitie te spelen. Inmiddels is Norik officieel lid en traint zo mogelijk nòg fanatieker. Norik, we wensen je veel succes en jarenlang tafeltennisplezier bij TAVERDO.


Gepubliceerd op 05-10-2014

Eerste sportcafé Doetinchem

Woensdag 24 september jl. organiseerde Sportservice Doetinchem het eerste Sportcafé Doetinchem in Amphion, met als thema: “De meerwaarde van meer samenwerking in – en met de sportsector”. Een breed scala aan genodigden (sportverenigingen Doetinchem, sportmedewerkers gemeente, vertegenwoordigers van scholen, sportopleidingen en overige sportgerelateerde instellingen) werd vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie. Ook was een bestuursafgevaardigde van TAVERDO present. Voor een verslag van deze bijeenkomst klik hier.

Gepubliceerd op 19-07-2014

Bitterballentoernooi met spelregelquiz

Op maandag 14 juli 2014 vond het eerste Bitterballentoernooi plaats, als afsluiting van het tafeltennisseizoen. Altijd spannend zo'n eerste keer, maar het was een succes! De avond werd geopend door voorzitter Jan Willem Berends, die ons vooral veel plezier en succes wenste. Willem Braam, de organisator van het toernooi, kreeg vervolgens het woord om de 'huisregels' van het toernooi mede te delen. Daarna gaf arbitragecoördinator Remy Menting informatie over het speerpunt van de NTTB: verhoging van spelregelkennis bij de leden.

Gepubliceerd op 19-07-2014                            +   Lees meer

Bitterballentoernooi: een nieuwe traditie?

Tijdens de ALV van 12 mei dit jaar werd de activiteitencommissie gevraagd een tweede toernooi voor leden te organiseren, qua opzet gelijk aan het Oliebollentoernooi: gewoon een gezellige avond met onderlinge wedstrijden. Al snel werd dit in de wandelgangen “het bitterballentoernooi” genoemd. Inmiddels is een definitieve datum geprikt, en wel op maandag 14 juli a.s. Het toernooi start om 19.45 uur (tot uiterlijk 23.00 uur); deelnemers worden klokslag 19.30 uur verwacht, zodat tijdig kan worden gestart.

Gepubliceerd op 19-06-2014                            +   Lees meer

Arbitragecoördinator en spelregelkennis

In het kader van een Veilig SportKlimaat (VSK) wil de NTTB gewenst sociaal gedrag bevorderen en ongewenst sociaal gedrag terugdringen. Een van de speerpunten hiertoe voor de komende jaren is: verhoging van spelregelkennis bij alle competitiespelende leden. Dit leidt tot sportievere wedstrijden, minder irritaties bij spelers en een grotere spelvreugde. In verband met deze doelstelling zijn de verenigingen door de NTTB verzocht een “arbitragecoördinator” (AC) aan te wijzen; bij TAVERDO zal deze functie in eerste instantie ...

Gepubliceerd op 10-06-2014                            +   Lees meer

Invulling bestuursfuncties

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het vernieuwde bestuur op 30 mei jl. kwam het onderwerp “benoeming voorzitter en verdeling aandachtsfuncties” aan de orde. Voor menigeen was het een al bijna wisse zekerheid: Jan-Willem Berends is door het bestuur tot voorzitter benoemd. Hij zal TAVERDO extern vertegenwoordigen, zo mogelijk samen met de secretaris en/of penningmeester (afhankelijk van het aandachtsgebied). Waar nodig springen de algemeen bestuursleden bij.

Gepubliceerd op 10-06-2014                            +   Lees meer

Nog meer jubilea!

Het kersverse bestuurslid Willem Braam kreeg tijdens de eerste bestuursvergadering uit handen van secretaris Yvonne Menting een attentie van de NTTB overhandigd in verband met het 25-jarig NTTB-lidmaatschap; recent was dezelfde attentie ook al aan Remy Menting overhandigd. Willem en Remy, proficiat met het jubileum, en nog vele jaren sportplezier bij TAVERDO gewenst!


Gepubliceerd op 10-06-2014

Clubkampioenschap 2014

Op 26 mei jl. stond het clubkampioenschap centraal bij TAVERDO. Een aantal leden was verhinderd, met vakantie of geblesseerd, zodat dit jaar dertien TAVERDO-leden om de titel clubkampioen streden. In de finale tussen Dico Dam (clubkampioen 2013) en Joop Scheers werd de wedstrijd in het voordeel van de laatste beslecht, waarmee Joop de titel heroverde. Voor het volledige verslag ga je naar de pagina activiteitenverslagen. Proficiat Joop, je mag je weer een jaar clubkampioen noemen!

Gepubliceerd op 28-05-2014

ALV afdeling Gelre: huldiging Daan Bod

Niet alleen TAVERDO had deze week een ALV, ook de afdeling Gelre kwam – een dag later – in Zevenaar voor de jaarlijkse ALV bijeen. Tijdens de vergadering van 13 mei jl. werd stilgestaan bij jubilea van diverse NTTB-leden, waaronder ook TAVERDO-lid Daan Bod. Gelre-voorzitter Wim van der Burgt memoreerde aan het feit dat Daan vanaf september 1963 als oprichter/voorzitter betrokken was bij ttv “De Duiventil” (het latere Smash ’68) in Nijverdal; door verhuizing speelde Daan Bod in de jaren 1969 – 1975 bij ASB in Bathmen.

Gepubliceerd op 16-05-2014                            +   Lees meer

Clubkampioenschap en "bitterballentoernooi"

Tijdens de ALV van 12 mei jl. werd gemeld dat de clubkampioenschappen dit jaar op 26 mei a.s. worden gehouden; op een latere datum, nog voor de zomervakantie, zal een bitterballentoernooi worden georganiseerd. Voor vragen over aanvang en/of inschrijving wordt verwezen naar leden van de activiteitencommissie. Ook extern zijn veel toernooien aangemeld: kijk hiervoor op de kalender.


Gepubliceerd op 16-05-2014

Toptafeltennis bij SKF in Veenendaal

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft de organisatie van de nationale bekerfinales wederom aan tafeltennisvereniging SKF toegewezen. Op zondag 6 april a.s. komen de vier sterkste dames- en herenteams naar Veenendaal om te strijden om de NTTB Beker 2013/2014. Een prima gelegenheid om redelijk dicht bij huis te genieten van toptafeltennis! De wedstrijden worden gespeeld in het tafeltenniscentrum SKF aan de Wageningselaan 1a in Veenendaal. De toegang is gratis. Voor meer info klik hier.

Gepubliceerd op 28-03-2014

Verzoek tt-tafels gehonoreerd!

Begin dit jaar werd – bijna tegen beter weten in – een verzoek ingediend bij de gemeente Doetinchem tot aanschaf van twee verrijdbare tt-tafels (Heemskerk, Novi Transport 2000, groen) ten behoeve van TAVERDO. Dit ter vervanging van de twee oude, wat gammele tafels op de bok in de materiaalruimte. Deze week werd goed nieuws ontvangen: het verzoek is gehonoreerd en inmiddels is de bestelling geplaatst. Met hartelijke dank aan de gemeente Doetinchem zijn de tafels dus binnenkort te bewonderen en in gebruik te nemen in onze accommodatie!

Gepubliceerd op 08-03-2014

Vragenlijst Veiliger Sportklimaat

Sportbonden en NOC*NSF zijn vorig jaar gestart met een actieplan “Samen naar een Veiliger Sportklimaat” (VSK). Inmiddels zijn daar landelijke vele verenigingen bij betrokken. Het traject voor TAVERDO startte halverwege 2013. Achter de schermen werd al veel werk verricht en dit onderwerp zal ook in de toekomst nog veel inzet vragen. Inmiddels is medewerking van onze leden gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hoe zij de sfeer bij TAVERDO ervaren en wat er beter kan.

Gepubliceerd op 08-03-2014                            +   Lees meer

Beperkte openstelling trainingsaccommodatie

Donderdag 17 april a.s. wordt de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie gespeeld. Daarna volgt een periode van competitievrije weken, met her en der activiteitenaanbod (intern en extern), maar zoals bekend: met hogere temperaturen neemt de animo voor training af. Dus kiezen we er ook dit jaar voor om de trainingsuren in de warmere (voor)zomer te beperken van 19.30 – 21.30 uur; dit geldt voor de periode van donderdag 1 mei t/m donderdag 17 juli (laatste trainingsdag).

Gepubliceerd op 08-03-2014                            +   Lees meer

Bettine Vriesekoop in Bibliotheek Dieren

Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft Bettine Vriesekoop donderdag 13 maart (19.30 – 21.30 uur) in Bibliotheek Dieren een lezing over de kennis en bijzondere ervaringen die zij heeft opgedaan als topsporter en correspondent in China. Na haar tafeltenniscarrière werkte Bettine drie jaar voor NRC Handelsblad en NRC Next. Vanuit Peking reisde ze kriskras door het onmetelijke land. Boeiende verhalen die uitstekend passen bij het thema van de Boekenweek 2014: reizen, onder het motto 'Ondertussen ergens anders'.

Gepubliceerd op 08-03-2014

Verenigingscongres NTTB in Zwolle

Zaterdag 1 maart jl. werd het vierde verenigingscongres NTTB gehouden, evenals voorgaande jaren in Landstede Sportcentrum in Zwolle, gelijktijdig met de NK Tafeltennis. Hoofdbestuur en bondsbureau waren zeer goed vertegenwoordigd en ook dit jaar was TAVERDO vertegenwoordigd. Thema voor dit jaar was: “Verdien je winst”.Gepubliceerd op 05-03-2014                            +   Lees meer

Extra ALV afdeling Gelre, 25 februari 2014

Aanleiding voor deze extra ALV was het voorgenomen besluit van de NTTB in november 2013, om zowel de basiscontributie NTTB, als de competitietoeslag per 1 januari 2014 aanzienlijk te verhogen. Deze informatie werd in tafeltennisland dermate negatief ontvangen, dat de Bondsraad tijdens de vergadering van 23 november 2013 heeft besloten het voorstel niet eens in stemming te brengen. Tijdens de extra ALV waren twee afgevaardigden bondsbureau en twee hoofdbestuursleden NTTB aanwezig.

Gepubliceerd op 05-03-2014                            +   Lees meer

Vooraankondiging algemene ledenvergadering 12 mei 2014

In verband met een late competitie, de Paasdagen en de meivakantie, zal de Algemene Ledenvergadering van TAVERDO dit jaar later dan gebruikelijk worden gehouden, en wel op 12 mei a.s. TAVERDO-leden worden om 19.30 uur in de accommodatie aan de Rossinilaan verwacht; de vergadering start om 19.45 uur. De vergaderstukken zullen in de week van 21 april a.s. per mail aan de leden worden verzonden en op de website (versleuteld gedeelte) worden geplaatst; vanaf 28 april a.s. ligt een complete vergaderset in de accommodatie ter inzage.

Gepubliceerd op 21-02-2014

Nationale Sportweek 2014: sportmarkt en clinic

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement, dat de breedtesport in Nederland een week lang in de etalage zet en laat zien hoe gezond – en vooral leuk – sporten en bewegen is. Ook de gemeente Doetinchem organiseert de Nationale Sportweek (19 t/m 26 april 2014) dit jaar, en TAVERDO is ook van de partij. Immers: een uitgelezen kans voor vergroting naamsbekendheid en ledenwerving!


Gepubliceerd op 21-02-2014                            +   Lees meer

© TAVERDO (2015)          Sitemap|Contact          KvK: 40121107   |   IBAN: NL82 INGB 0005 2539 07